เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32

นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32

นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา - ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, คุณผุสดี ศุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาล
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาล
ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Privacy Settings