สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2563

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2563

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ด้วยกิจกรรมภายในโรงพยาบาลฯ อันเรียบง่ายและอบอุ่น

สร้างสรรค์สังคมเรียนรู้ดีมีวินัยด้วยหัวใจที่รักชาติอันบริสุทธิ์

Privacy Settings