กิจกรรม "เมืองไทย ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" อ.ภูเรือ จ.เลย

กิจกรรม "เมืองไทย ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" อ.ภูเรือ จ.เลย

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นร่วมกับบริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด จัดกิจกรรม "เมืองไทย ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ" บรรยายให้ความรู้และไขข้อปัญหาสุขภาพ พร้อมนำทีมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

Privacy Settings