ลดการใช้พลาสติก "Say No to Plastic"

ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน โดยนำผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติในพื้นที่มาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาม

ขอบพระคุณกลุ่มแม่บ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆ สู่ชุมชนชาวขอนแก่น เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนและขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านฯที่เป็น 1 ใน 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบประกวดในงาน ลดการใช้พลาสติก "Say No to Plastic" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง TCEB, โครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก ปตท. พร้อมหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

ผลงาน "ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน" โดยนำผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติในพื้นที่มาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาม...

Privacy Settings