กิจกรรมบรรยายและฐานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมบรรยายและฐานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

" การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี..."

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมบรรยายและฐานกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาล/การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น, การดูแลตนเองให้ถูกสุขอนามัยและกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ให้กับน้องๆ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา - ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

คุณเหรียญทอง วงษ์สุตา - ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
Privacy Settings