โครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

เมื่อวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 2-3 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย คุณผุสดี ศ​ุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการบริการที่เป็นเลิศให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

คุณผุสดี ศ​ุภผล โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
คุณผุสดี ศ​ุภผล โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
คุณผุสดี ศ​ุภผล โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
คุณผุสดี ศ​ุภผล โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
คุณผุสดี ศ​ุภผล โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
คุณผุสดี ศ​ุภผล โครงการพัฒนาบุคลากรฯ
Privacy Settings