โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ครบรอบ 5 ปี จัดแคมเปญสุขภาพและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ครบรอบ 5 ปี จัดแคมเปญสุขภาพและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลภาครัฐ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ครบรอบ 5 ปี จัดแคมเปญสุขภาพและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลภาครัฐตอกย้ำมาตรฐานการบริหารทางการแพทย์และร่วมสร้างระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้จัดกิจกรรมครบรอบ 5 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นภายใต้แนวคิด “รักษามาตรฐานด้าน การบริการทางการแพทย์และร่วมสร้างระบบครือข่ายการดูแลป่วยอย่างยั่งยืนตอกย้ำความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเอกชนในภาตตะวันออกเฉียงเหนือ”  ให้ท่านได้ “อุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้กัน” ด้วยการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยแพทย์หลากหลายสาขามีระบบเครือข่ายทางการแพทย์โดยมีมาตรฐานสากลและพร้อมที่จะรองรับอัตราการเติบโตของ ผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดย นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม-ผู้อำนวยการโรพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นประธานในพิธีและนำทีมคณะผู้บริหารได้แก่ ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม-ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์, คุณเหรียญทอง วงษ์สุตา - ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, คุณผุสดี ศุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, คุณกรรณิการ์ กลิ่นหอม - ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ, คุณจีระนันท์ หนองหาร - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีละการเงิน, คณะองค์กรแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้มาร่วมงาน

ในโอกาสพิเศษนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 5 โรงพยาบาลมี่ได้ทำการสำรวจพื้นที่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลหนองเรือ,โรงพยาบาลแวงน้อย,โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย,โรงพยาบาลภูมาม่าน และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ โดยมีผู้อำนวยการและตัวแทนจากโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ในงานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากขึ้น

แหล่งที่มา : https://www.newstawan.com/?p=11296
 
นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง
ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล - นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง
นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง
นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
Privacy Settings