ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม อสม. จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม อสม.

นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้มอบหมายหน้าที่ให้ตัวแทนฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 เพื่อรับมอบเกียรติบัตรฯ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน RUN BY HEART FOR SMART PEOPLE จังหวัดขอนแก่น ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชนกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพจังหวัดขอนแก่น และช่วยเหลือ อสม.ที่ประสบภัยและกรณีเสียชีวิต

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. ณ​ ห้องประชุมภูพาน​ โรงแรมขอนแก่นโฮเทล​

Privacy Settings