มอบ ยา-เวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนใน อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

มอบ ยา-เวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค

"ความห่วงใยยังส่งไปอย่างต่อเนื่อง"

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมกับ บ.เอไอเอ จำกัด สำนักงาน ควีนสตาร์ จ.ร้อยเอ็ด (คุณแสงดาว พิชญ์ชัยประเสริฐ) มอบ ยา-เวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562

Privacy Settings