ร่วมในงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบ 70 ปี

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นร่วมในงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบ 70 ปี

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ได้มอบหมายให้คุณผุสดี ศุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นและคณะฯ ร่วมในงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบ 70 ปี ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายมาร่วมงานในครั้งนี้ วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ แกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด

คุณผุสดี ศุภผล
Privacy Settings