โครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลสุทธาเวช

ถ่ายภาพรวมหลังจบโครงการพัฒนาบุคลากรฯ โรงพยาบาลสุทธาเวช

สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและการบริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562

ขอบพระคุณการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2

โดยวิทยากร คุณผุสดี ศุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และทีมงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
Privacy Settings