มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

HEALTHY DELIVERY 2019 @ชุมแพ LUNCH HEALTH TALK

HEALTHY DELIVERY 2019 @ชุมแพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ - อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, คุณผุสดี ศุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ ร่วมเสวนาปัญหาสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและร่วมรับประทานอาหารกลางวันในงาน Healthy Delivery 2019 : Lunch Health Talk ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชีวินญาดา เดอะชีวิน โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจเนื้อหาสาระความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีทั้งหน่วยงานบริษัทประกันชีวิต, สโมสรไลอ้อน ชุมแพ, ตัวแทนจากส่วนภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานในครั้งนี้

นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
คุณผุสดี ศุภผล - นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
คุณผุสดี ศุภผล
คุณผุสดี ศุภผล
Privacy Settings