มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเป็นตัวแทนร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรีอย่างเป็นทางการ

Privacy Settings