โรงทานจิตอาสา เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้ร่วมออกหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน
และสนับสนุนอาหาร/เครื่องดื่ม โรงทานจิตอาสา เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณลานพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ขอนแก่น และ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

#ทรงพระเจริญ

 
Privacy Settings