Blind Music Beyond Frontier

Blind Music Beyond Frontier

31 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.

คุณผุสดี ศุภผล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรแทนคำขอบคุณที่สนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล "Blind Music Beyond Frontier" มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น และร่วมรับฟังวงดนตรีออเคสตร้า (Thai Blind Symphony Orchestra : TBSO) โดยผู้พิการทางการมองเห็น พร้อมศิลปิน แซ็ค ชุมแพ เข้าร่วมขับร้องในครั้งนี้ด้วย ณ เซ็นทรัล ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

#TBSO
#โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
#มูลนืธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

Privacy Settings