เสวนาโรคพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้

เสวนาโรคพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้ - นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม, พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมพาร์กินสันไทย จัดกิจกรรม "เสวนาโรคพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้" เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจได้ร่วมรับฟัง โดยมี นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นประธานร่วมกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม และทีมแพทย์วิทยากรนำโดย พันโทนายแพทย์ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, นพ.อัครสุฒิ วิริยเวชกุล, ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ และพญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง บรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง
พญ.พิมพ์วิมล  จันทร์แสง
Privacy Settings