พิธีเปิด ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พิธีเปิด ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พิธีเปิด ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ฤกษ์ยามงามดี เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้จัดพิธีเปิด ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โดยจัดเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีหน่วยงานภาคเอกชนและคณะผู้บริหาร/ตัวแทนบริษัทประกันฯ มาร่วมงานในครั้งนี้

นพ.ปราโมท์  นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม
นพ.รัฐพล อุปลา
นพ.วัชรินทร์  อยู่สำราญ
ผุสดี  ศุภผล
Privacy Settings