วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

#โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
#วันเด็กแห่งชาติ2019

Privacy Settings