เสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

เสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นและทีมงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมพูดคุยเสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ ห้องประชุม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนะกิจไพศาล
Privacy Settings