โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นร่วมทำบุญ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นร่วมทำบุญ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น
ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Privacy Settings