โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด

ในงานแถลงนโยบายประจำไตรมาส บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Privacy Settings