วันทหารผ่านศึก

วันทหารผ่านศึก โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
3 กุมภาพันธ์... วันทหารผ่านศึก

เพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญกล้าที่ทำให้เราอยู่กันได้อย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทยนี้...

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอแสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือกองทุนทหารผ่านศึกและครอบครัว ด้วยการซื้อ "ดอกป๊อปปี้สีแดง" อันเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกผู้กล้าหาญและเสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและรักษาเอกราชอธิปไตยไว้

พยาบาลการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Privacy Settings