วันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้จัดกิจกรรม

สานสัมพันธ์วันเด็กขึ้นภายในโรงพยาบาลอย่างเรียบง่าย ณ บริเวณลานสนามเด็กเล่น

ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นและได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ด้วยบรรยากาศที่น่ารักสดใสและอบอุ่นในวันครอบครัว.....

Privacy Settings