ผ่าตัดเปลี่ยนซ่อมข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่

ข้อสะโพกเทียม

ผ่าตัดเปลี่ยนซ่อมข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

เทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach)

การผ่าตัดเปลี่ยนซ่อมข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ให้ผลการผ่าตัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดความเจ็บปวด ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญข้อสะโพกเทียมสามารถใช้งานได้นาน 15 – 20 ปี ช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันใกล้เคียงปกติ ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนผ่าตัด แพทย์เฉพาะทางสามารถวางตำแหน่งข้อสะโพกเทียมได้ถูกต้อง อัตราผลแทรกซ้อนต่ำ อีกทั้งหมดกังวลกับอัตราการหลุดของข้อสะโพก อัตราการติดเชื้อหลังจากการผ่าตัด และอัตราการผ่าตัดซ้ำได้เป็นอย่างดี

 • ผู้ที่ควรเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนซ่อมข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ
 • ผู้ป่วยที่มีการสึกหรอของเบ้าข้อสะโพกเทียม
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อสะโพกหลุดซ้ำซ้อน
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาความยาวขาไม่เท่ากันหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อสะโพกเทียมหลุดหลวม
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาเจ็บข้อสะโพกเทียมมากหลังจากการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนซ่อมข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 

 • ปวดลดลง
 • ฟื้นตัวไวขึ้น เนื่องจากไม่มีการตัดกล้ามเนื้อ
 • แผลผ่าตัดเล็กลง
 • แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดสามารถวางตำแหน่งข้อสะโพกเทียมในการผ่าตัดซ่อมได้ดีกว่าการผ่าตัดแบบปกติ
 • อัตราการหลุดของข้อสะโพกเทียมต่ำ
 • ขณะผ่าตัดแพทย์สามารถใช้เครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษเพื่อตรวจสอบการวางตำแหน่งของข้อสะโพกเทียมว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
Privacy Settings