ตับอักเสบ (Hepatitis)

ตับอักเสบ (Hepatitis)

โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยตับอักเสบมักจะไม่มีอาการแสดงผิดปกติ ในรายที่มีอาการผู้ป่วยอาจจะมาด้วย อาการอ่อนเพลีย กินข้าวไม่ได้ มีไข้ต่ำๆ จุกแน่นที่ลิ้นปี่รวมถึงใต้ชายโครงขวา ตาเหลืองตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม ส่วนในรายที่เป็นมากอาจมีระดับความรู้สึกตัวผิดปกติ เช่น สับสน วุ่นวาย พูดจาไม่รู้เรื่อง ชัก หมดสติ และอาจมีเลือดออกผิดปกติในระบบต่างๆ เช่น ถ่ายดำ ปัสสาวะเป็นเลือด จ้ำเลือดตามตัว เป็นต้น

สาเหตุของตับอักเสบ

สาเหตุมีได้มากมาย แต่ที่พบบ่อยในประเทศไทย คือ ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี และจากการดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้แก่ ยา โรคทางพันธุกรรมบางชนิด โรคภูมิคุ้มกันทำลายตับ เป็นต้น

การรักษาตับอักเสบ

การรักษาขึ้นกับสาเหตุของตับอักเสบ เช่น ถ้าเป็นจากการดื่มสุรา ก็ควรที่จะงดการดื่มสุรา แต่ถ้าเป็นจากไวรัสตับอักเสบก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดใด ซึ่งหากเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดบี การรักษาก็อาจให้ยารับประทาน หรืออาจใช้ยาฉีด ส่วนไวรัสตับอักเสบชนิดซีการรักษาต้องให้ยาฉีดควบคู่ไปกับยารับประทาน เป็นต้น

หากเป็นตับอักเสบแล้วไม่ได้ทำการรักษา จะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรังตามมา และท้ายที่สุดไม่ว่าสาเหตุของตับอักเสบจะเป็นจากสาเหตุใดก็ตาม ตับอักเสบนั้นจะเข้าสู่ภาวะตับแข็ง ซึ่งเมื่อเป็นตับแข็งแล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ท้องโตขาบวม อาเจียนเป็นเลือด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับมากขึ้น

Privacy Settings