เล่นกับลูกอย่างไรให้เกิดประโยชน์

เล่นกับลูกอย่างไรให้เกิดประโยชน์

พูดช้า อยู่ไม่นิ่ง คุมตัวเองไม่ได้ เข้าสังคมไม่เป็น ‼️ แก้ไขได้

เด็กเรียนรู้ได้ดี ผ่านการเล่น และยังส่งเสริมพัฒนาการได้เป็นอย่างดี นอกจากความสนุกสนานแล้วการเล่นนั้นยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการของสมองหลากหลายส่วน อาทิเช่น

  • พัฒนาการทางด้านการพูดและการเข้าสังคม
  • ในเด็กเล็กนั้นแรกเริ่มจะยังไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ในการเล่นกับเด็กคนอื่นมากนัก ‼️

แต่เมื่อเด็กเด็กเริ่มโตขึ้น พัฒนาการทางสมองของเด็กจะพัฒนาได้อย่างเต็มที่ที่สุดในช่วง 6 ขวบปีแรก หากผู้ปกครองได้เปิดโอกาสให้มีโอกาสในการได้พบปะทำกิจกรรม ชี้นำแนวทางการเล่นที่ถูกต้อง เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านให้เกิดขึ้น อาทิเช่น

  • เด็กรู้จักการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
  • เริ่มพูดคุยสื่อสารเป็นเรื่องเป็นราวรู้จักการต่อรอง
  • เข้าใจกฎ กติกาเล่นสมมุติ
  • เรียนรู้การรอคอย
  • รู้จักการแพ้ ชนะ และให้อภัย
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • การเข้าอกเข้าใจ อารมณ์ของผู้อื่น
  • เพราะฉนั้นการเล่นเป็นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษา การพูด ความเข้าใจ

การมีกำลังกล้ามเนื้อที่เหมาะสมตามช่วงวัยและทักษะการเข้าสังคม ปรึกษาปัญหาพัฒนาการ กระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่น จากบุคลากรการแพทย์เชี่ยวชาญนักกิจกรรมบำบัดเด็ก

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร 043-042811

Privacy Settings