การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน

การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน

มะเร็ง !! เป็นโรคไม่ติดต่อ สามารถไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้ แต่ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและตรวจตามนัดทุกครั้ง อย่างต่อเนื่อง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างถูกต้อง

การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวหน้า สามารถแบ่งการรักษาเป็น 4 วีธี ขึ้นอยู่กับระยะและอาการของผู้ป่วยแต่ละราย อาทิเช่น

  1. การรักษา ด้วยการผ่าตัด
  2. การรักษาด้วยรังสีรักษา
  3. การรักษาด้วยยา
  4. การรักษาผสมผสาน
Privacy Settings