RSV ไวรัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตราถึงแก่ชีวิต | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

RSV ไวรัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตราถึงแก่ชีวิต

RSV ไวรัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตราถึงแก่ชีวิต

ไวรัส RSV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากมักเกิดในเด็กเล็ก ที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ประเทศไทยอาจพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว RSV ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ไอ จาม​ ระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน ในช่วง 2 – 4 วันแรกมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา เมื่อการดำเนินโรคมีมากขึ้นส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนล่างมีการอักเสบตามมา ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ ปอดบวมหรือปอดอักเสบ

อาการที่ต้องพึงระวัง คือ หากมีไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส ไอจนอาเจียน หายใจเร็ว หรือหายใจมีเสียงวี้ด ปากซีดเขียว ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีโอกาสเสียชีวิต​ได้สูง

​การรักษา RSV ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะ พ่นยาขยายหลอดลม หรือเคาะปอด และดูดเสมหะออก

เราสามารถ​ป้องกัน RSV ได้โดยการรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือตัวเองและลูกน้อยบ่อยๆ เพราะการล้างมือสามารถลดเชื้อที่ติดมากับมือได้ถึงร้อยละ 70 รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อยู่ห้องแอร์​ตลอดเวลา

​สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกมีอาการป่วย ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ ไม่อยู่ในสถานที่แออัด ดูแลทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวและแยกไว้ต่างหากเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ โดยเฉพาะถ้ามีลูกที่เข้าเรียนในเนิร์สเซอร์รีหรือโรงเรียนอนุบาลแล้ว หากมีอาการป่วยควรให้หยุดเรียนจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่ง

แผนกกุมารเวช​โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น​​ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว ด้วยคำแนะนำเพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างถูกวิธี​ จากกุมารแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ให้บริการตรวจรักษาเพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาผู้ป่วยเด็ก รวมถึงพัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ โดยทีมแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางหลากหลายสาขา

Privacy Settings