อาการแสดงของโรค ไข้เลือดออก

อาการแสดงของโรคไข้เลือดออก

หลังจากได้รับเชื้อจากยุงประมาณ 5-8 วัน (ระยะฟักตัว) ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรค ซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกัน

  • มีไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยตามตัว
  • อาจมีผื่นขึ้นทั้งในระยะที่มีไข้หรือในระยะที่ไข้หาย บางรายจะมีอาการเลือดออกผิดปกติ
  • ภาวะตับโต รวมทั้งการมีเกล็ดเลือต่ำ และมีอาการรั่วของพลาสม่า เช่น ในช่องปอด ช่องท้อง
  • ผู้ป่วยมีภาวะลือดข้นและความดันโลหิตลดต่ำลงได้ (ไข้เลือดออก)

ลักษณะของโรคไข้เลือดออก
การดำเนินของโรคไข้เลือดออก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)