เบาหวาน ในหน้าร้อน

เบาหวาน ในหน้าร้อน

พอถึงเข้าเดือนเมษายนทีไรทุกคนจะนึกถึงอุณหภูมิที่ร้อนระอุทะลุปรอท น้ำหวานเย็นชื่นใจและเตรียมพร้อมในการหยุดยาวหาสถานที่เล่นสงกรานต์กันให้ฉ่ำปอดเพื่อคลายร้อนในช่วงที่สภาพอากาศร้อนที่สุดในทุกๆ ปี แต่สำหรับกลุ่มท่านๆ ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูงจะมีความอ่อนเพลียจากอากาศและสภาวะความร้อนมากเป็นพิเศษต้องการการดูแลใส่ใจมากกว่าปกติ ซึ่งถ้าดูแลไม่ดีอาจจะป่วยและเสียชีวิตได้

แนวทางการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

  1. ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ควรดื่มก่อนออกจากบ้าน หากอยู่ในสภาพอากาศร้อนดื่มน้ำให้ได้ชั่วโมงละ 1 ลิตร หรือดื่มน้ำอย่างน้อย 6 – 8 แก้ว
  2. อย่าซื้อยากินเอง เพราะยาบางอย่างอาจเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาเองต้องแน่ใจว่ายานั้นไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด
  3. เลือกกินอาหาร ผู้เป็นโรคเบาหวานควร งดอาหารหวานๆ อย่าปล่อยตัวให้อ้วนหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำและทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอย่าให้เครียดหรือวิตกกังวล
  4. ห้ามเดินเท้าเปล่า โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ร้อน เดินในทรายหรือหินมีคม เพราะอาจทำให้เกิดบาดแผลที่เท้าได้
  5. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดทุกชนิด
  6. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในสภาพที่ร้อนเป็นเวลานาน ควรออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเท
  7. ควบคุมอุณหภูมิอินซูลิน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษายาอินซูลินควรอยู่ในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรวางไว้ที่ร้อนๆ
  8. ระวังโรคฮีทสโตรก (Heart stroke) หรือโรคลมแดดในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งถ้าดูแลไม่ดีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)