มะเร็งลำไส้ใหญ่ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่พบบ่อย เป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 6 ในเพศหญิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาการที่ทำให้สงสัยโรคนี้มีหลายอย่าง เช่น ซีดลง การขับถ่ายผิดปกติ ถ่ายมีมูกเลือด ปวดเบ่ง น้ำหนักลด เป็นต้น แต่อาการเหล่านี้กว่าจะพบ มักกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะ 2-3 ขึ้นไป อาการเริ่มแรกของมะเร็งกลุ่มนี้คือ ไม่มีอาการ แต่เราสามารถตรวจได้โดยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ซึ่งแนะนำในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย การผ่าตัด การให้ยา และการฉายรังสี โดยการรักษาด้วยการผ่าตัด ถือเป็นวิธีการรักษาหลัก โดยตัดก้อนเนื้องอก และเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองในบริเวณที่อาจมีการกระจายของเนื้อ-งอกออกทั้งหมด โชคดีที่การผ่าตัดปัจจุบันได้มีการพัฒนามีการลดความรุนแรงจากการรักษา โดยใช้เทคโนโลยี ผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic colorectal surgery) โดยเจาะรูเล็กๆ ที่หน้าท้องเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บ ฟื้นตัวได้เร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยให้ผลการรักษาเทียบเท่าการผ่าตัดหน้าท้องขนาดใหญ่เหมือนในอดีต ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกรูปแบบ ทุกระยะของโรค ตั้งแต่วินิจฉัยจนถึงการรักษาทาง รพ. มีทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักร่วมกับเทคโนโลยี ผ่าตัดผ่านกล้อง แบบ 3 มิติ ทำให้เพิ่มความแม่นยำ และความปลอดภัยในการผ่าตัด เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกศัลยกรรม ชั้น 1โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 1719 หรือ 043-042790

Privacy Settings