ผมคิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นอย่างไรอันนั้นคือสำคัญสุด

ศูนย์และคลินิก: 
Privacy Settings