เราไปอยู่ในที่ที่ขาดเราน่าจะมีคุณค่ามากกว่า

Privacy Settings