โครงการความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

โครงการความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ระหว่าง รพ.บรบือ กับ รพ.กรุงเทพขอนแก่น

หมายเหตุ : ในการถ่ายทำครั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้รับอนุญาตจากแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยให้สามารถเผยแพร่ สู่สาธารณะได้

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)