ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกตา
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกตา
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกตา
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกตา
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกตา
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:00-19:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 17:00-19:00 แผนกจักษุ
 • เสาร์ 17:00-19:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:00-19:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:30-19:30 แผนกจักษุ
 • เสาร์ 09:00-16:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 17:00-19:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-16:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 08:00-16:00 แผนกจักษุ
 • พุธ 08:00-16:00 แผนกจักษุ
 • อาทิตย์ 08:00-16:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ:
Privacy Settings