ศัลยกรรมทั่วไป และการผ่าตัด

ีทีมแพทย์ศัลยกรรมทั่วไป และการผ่าตัด

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการรักษาโรคทางศัลยกรรมที่พบได้บ่อยๆ ที่มีความจำเป็นต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัด หรือวิธีอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สหสาขา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกอื่นๆ เช่น อายุรแพทย์ สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ ซึ่งโรคที่พบได้บ่อยที่พวกเราให้การดูแลรักษา มีดังนี้

 • ปวดท้องเฉียบพลัน เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ภาวะลำไส้อุดตัน กระเพาะทะลุ
 • ภาวะเลือดออกทางทวารหนัก จาก ริดสีดวงทวาร แผลที่ก้น
 • แผลติดเชื้อประเภทต่างๆ หรือ เป็นหนอง
 • ไส้เลื่อนขาหนีบ หรือ ไส้เลื่อนชนิดต่างๆ
 • ก้อนที่เต้านม เต้านมอักเสบ เป็นหนอง หรือมีเลือดออกผิดปกติทางหัวนม
 • นิ่วถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินน้ำดี
 • ก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • ผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
การผ่าตัดแผลเล็กด้วยกล้อง 3 มิติ 3D Laparoscopic Surgery

การผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมทั่วไป

 1. การผ่าตัดแผลเล็กด้วยกล้อง 3 มิติ ( 3D Laparoscopic Surgery )
  • การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแผลเล็กโดยการส่องกล้อง( Laparoscopic Cholecystectomy )
  • การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโดยการส่องกล้อง ( Laparoscopic Appendectomy )
  • การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยการส่องกล้อง ( Laparoscopic Herniorhaphy )
  • การผ่าตัดม้ามโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Splenectomy )
  • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง ( Laparoscopic Colectomy )
 2. การผ่าตัด โรคทางลำไส้ใหญ่ และ ทวารหนัก
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ ( CA colon )
  • ริดสีดวงทวารหนัก ( Hemorrhoid )
  • ฝีคันฑสูตร ( Anal fistula )
  • แผลฉีกขาดที่ทวารหนัก ( Anal fissure )
  • โรคกะเปาะลำไส้ใหญ่อักเสบ ( Acute dicerticulitis )
 3. การผ่าตัดมะเร็งเต้านม ( Breast Cancer Surgery )
  • การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์ ( Mammogram & Ultrasound ) และ การตรวจเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  • การเจาะดูดซีสท์ (ถุงน้ำ) เต้านม
  • การเจาะดูดเซลล์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ Fine Needle Biopsy
  • การแทงเข็มบอกตำแหน่งในก้อนที่มีขนาดเล็กมากเพื่อช่วยในการผ่าตัด Needle Localization Biopsy Day Surgery
  • การผ่าตัดก้อนเนื้องอกและถุงน้ำเต้านมทั่วไป
  • การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด สำหรับการผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายที่เต้านม
  • การผ่าตัดแบบเก็บรักษาเต้านม
  • การผ่าตัดแบบเสริมเต้านม Breast Reconstruction
  • การผ่าตัดหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้ เพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลือง ที่รักแร้ Sentinel Node Biopsy
 4. การผ่าตัดตับและมะเร็งทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ( Hepatobiliarypancreatic surgery )
Privacy Settings