ต้อเนื้อ (Pterygium)

ต้อเนื้อ Pterygium

ต้อเนื้อเป็นโรคทางตาที่พบได้บ่อย เกิดจากเนื้อเยื่อบุตาที่เสื่อมสภาพและเจริญเข้าไปที่กระจกตา พบที่ด้านหัวตามากกว่าหางตา โดยเฉพาะในผู้ที่ทำงานกลางแจ้งสัมผัสกับรังสี UV และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ปัจจัยเสี่ยง การสัมผัสรังสี UV, ประชาชนที่อาศัยในแถบเส้นศูนย์สูตร, สภาพอากาศแห้ง, ผู้ที่ทำงานหรือใช้ชีวิตกลางแจ้ง

การวินิจฉัย เมื่อตรวจตาจะพบเนื้อเยื่อลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม นูน มีสีชมพูยื่นจากหัวตา หรือหางตาเข้ามาที่กระจกตา

อาการแสดง เมื่อต้อเนื้ออักเสบจะมีอาการระคายเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล ถ้าต้อเนื้อเป็นมากขึ้นจะทำให้การมองเห็นลดลงได้จากสายตาเอียงหรือต้อเนื้อใหญ่บังจุดการในการมองเห็น

การป้องกัน หลีกเลี่ยงและป้องกันการสัมผัสรังสี UV โดยการสวมแว่นกันแดด และหยอดน้ำตาเทียมเพื่อหล่อลื่นในตา

การรักษา

  1. รักษาด้วยยาลดอาการอักเสบ และน้ำตาเทียม เมื่อมีอาการระคายเคือง น้ำตาไหล
  2. รักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อบุตาตนเองหรือเยื่อรกบริเวณที่ผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำ
ต้อเนื้อก่อนการผ่าตัด

ภาพต้อเนื้อก่อนการผ่าตัด

 
หลังการผ่าตัดต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อบุตาตนเอง

ภาพหลังการผ่าตัดต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อบุตาตนเอง โดนใช้ fibrin glue

 
โดย พญ.รับขวัญ เรืองศรี กุลเวชกิจ
ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 
Privacy Settings