ผ่าตัดอย่างไร ให้เป็นเรื่องเล็กๆ

ผ่าตัดเรื่องเล็ก

การผ่าตัด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การผ่าตัดเล็ก (Minor surgery) เป็นการผ่าตัด ที่ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนน้อย เนื่องจากการผ่าตัดชนิดนี้ มีโอกาสสูญเสียเลือดน้อย เช่น การผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่ผิวหนังหรือเต้านม การผ่าตัดซีสต์ที่ผิวหนัง การผ่าตัดจี้หูด ตาปลา การผ่าตัดเพื่อกรีดระบายหนองที่ขนาดไม่ใหญ่มาก และการเย็บแผลที่ไม่ลึกมากเป็นต้น โดยทั่วไปแพทย์จะใช้เทคนิคการระงับความเจ็บปวดด้วยการฉีดยาชาเฉพาะที่ ส่วนการผ่าตัดใหญ่ (Major surgery) เป็นการผ่าตัด ที่ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้มากกว่า เนื่องจากการผ่าตัดชนิดนี้มักเป็นการผ่าตัดอวัยวะที่สำคัญ และอาจต้องเสียเลือดอย่างมากหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน เช่น การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อลำไส้ การผ่าตัดใส่โลหะเพื่อยึดตรึงกระดูกต้นขาหักเป็นต้น ซึ่งการระงับความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดอาจจะใช้การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย หรือการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

One day surgery โดยทั่วไปใช้กับการผ่าตัดที่ระยะเวลาการผ่าตัดไม่เกิน 2 ชั่วโมง มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกายภายหลังการผ่าตัดน้อย ไม่มีการเสียเลือดมากหรือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในร่างกาย ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อทางเดินหายใจอุด กั้นหลังผ่าตัด มีการดูแลภายหลังผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถควบคุมความปวดด้วยการรับประทานยา หลังผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน ซึ่งการผ่าตัดเล็กส่วนใหญ่จะเป็น one day surgery

เราพร้อมให้บริการการการผ่าตัดเล็ก และ One day surgery เช่น การผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่ผิวหนังหรือเต้านม การผ่าตัดซีสต์ที่ผิวหนัง การผ่าตัดจี้หูด ตาปลา การผ่าตัดเพื่อกรีดระบายหนองที่ขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกศัลยกรรมและผ่าตัด ชั้น 1 รพ.กรุงเทพขอนแก่น
โทร. 1719 หรือ 043-042790

ศัลยศาสตร์ (Surgery)
 
Privacy Settings