ไวรัส RSV ภัยร้าย คล้ายโรคหวัด | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ไวรัส RSV ภัยร้าย คล้ายโรคหวัด

ไวรัส RSV ภัยร้าย คล้ายโรคหวัด

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ กลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ยิ่งอายุน้อยอาการยิ่งรุนแรง

อาการที่ต้องเฝ้าระวัง

  • ไข้ ไอ เสมหะ น้ำมูก
  • บางรายอาการหนัก มีหอบ เหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด
  • บางรายรุนแรง หายใจล้มเหลว ต้องให้ออกซิเจน หรือใส่ท่อช่วยหายใจใน ICU

การป้องกัน

  • หลีกเลี่ยงไปชุมชนคนเยอะหรือ เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ และเด็กที่ป่วย ถ้าป่วยต้องอยู่บ้าน หยุดเรียน และรีบไปพบแพทย์
  • วัคซีนโรคอื่นๆ ที่ป้องกันพบร่วมได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไอพีดี เป็นทางเลือกสามารถฉีดได้
  • รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ช่วงนี้อาการเย็น หนาว ไวรัสชอบ
  • คนมีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โอกาสติด RSV แล้วอาการรุนแรงกว่าเด็กทั่วไป ต้องระวัง อย่าขาดยาประจำ ป่วยรีบไปพบแพทย์
  • ล้างมือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ป้องกัน RSV ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบได้ มาตรการเดียวกับป้องกันโรคโควิด-19

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

Privacy Settings