ควรตรวจค้นหามะเร็งระยะแรก

ควรตรวจค้นหามะเร็งระยะแรก

หากดูไปที่ตัวเลขของผู้ป่วยมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านพันธุกรรมหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทว่าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีภูมิต้านทานแบบง่ายๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การ ‘ลด’ ความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วยการ ‘ค้นหา’ ให้พบสิ่งผิดปกติโดยเร็วที่สุด นั่นคือ

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตั้งแต่อายุ 30 ปี ซึ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้นมีหลายวิธี ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีในการป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งคืออะไร การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง คือ มาตรการในการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเป็นการตรวจเบื้องต้นที่ใช้กับผู้ที่ยังไม่มีอาการเพื่อประเมินว่ามีผู้ใดบ้างที่มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป โดยการตรวจคัดกรองสำหรับโรคมะเร็งต่างๆ (Screening for Specific Cancers) เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมาก สำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง หรือกังวลว่าจะเป็นมะเร็งนั้น นับว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรค ในขณะเดียวกัน หากมีการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดจากการเป็นมะเร็งในอัตราที่สูงและทำให้คนที่เป็นมะเร็งมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้เช่นกัน แม้ว่าโรคมะเร็งนี้จะเป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้าม โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ที่สำคัญคือมีจำนวนผู้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ทวีปยุโรปและอเมริกา มีผลสำรวจว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลดลง เนื่องจากวิทยาการด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย บวกกับความก้าวหน้าของเครื่องมือคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆ ทำให้สามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์เร็วขึ้นก่อนเซลล์จะผิดรูปกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้นตามไปด้วย

รู้ก่อน รักษาได้ และสามารถป้องกันได้

  1. "มะเร็งตับ" เป็นมะเร็งที่พบมากทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทั้งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1* โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติตับอักเสบ หรือ ตับแข็งจากการดื่มสุรา หรือมีไขมันในตับหรือเคยได้รับเลือด (* ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) สำหรับบุคคลทั่วไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี แต่ถ้ามีโรคที่เกี่ยวกับตับ เช่น ไวรัสตับอักเสบ ควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเป็นประจำทุก 6 -12 เดือน
  2. "มะเร็งต่อมลูกหมาก" เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 4 ของผู้ชาย* (* ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) สำหรับบุคคลทั่วไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ตั้งแต่อายุ 50 ปี ขึ้นไป
  3. "มะเร็งปอด" เป็นมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของทั้งในผู้ชาย และผู้หญิง มีทั้งชนิดที่สัมพันธ์กับบุหรี่ และสัมพันธ์กับสารพิษในสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคคลทั่วไปควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ตั้งแต่อายุ 50 ปี ขึ้นไป แต่ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง ก็สามารถเข้าโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้
  4. "มะเร็งปากมดลูก" เป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 2 ของผู้หญิง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากไวรัส HPV ผู้หญิงที่มีตั้งแต่อายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หลังมีเพศสัมพันธ์ 3 ปี ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง ก็สามารถเข้าโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้
  5. "มะเร็งลำไส้ใหญ่" สามารถพบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 สำหรับผู้ชาย และพบเป็นอันดับ 5 ในผู้หญิง และถ้าหากมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น ตรวจเพียงครั้งเดียวในรอบ 5-10 ปี เพื่อห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่ สำหรับบุคคลทั่วไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 50 ปี ขึ้นไป แต่ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง ก็สามารถเข้าโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
  6. "มะเร็งเต้านม" เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 สำหรับผู้หญิง* และถ้าหากมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็ง ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น (* ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม แต่ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง ก็สามารถเข้าโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้

สอบถามเพิ่มเติม  คลินิกศัลยกรรม ชั้น 1โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 1719 หรือ 043-042790

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)