การฝังเข็ม อัลตร้าซาวด์วินิจฉัยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ไฟฟ้าวินิจฉัย

รศ.พญ.พัทธ์ปิยา สีระสาพร
เฉพาะทาง: การฝังเข็ม อัลตร้าซาวด์วินิจฉัยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ไฟฟ้าวินิจฉัย
Privacy Settings