ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2567

ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2567

แผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มา รับบริการครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2561 และขาดการติดต่อเกิน 5 ปี โดยจะทำลายภายในเดือน เมษายน 2567

ดังนั้น ผู้รับบริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในแฟ้มเวชระเบียนของท่าน

กรุณานำ บัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่ งานบริการเอกสารการแพทย์

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567
เวลา 08.00 - 16.00 น. โทร. 043 - 042752
E-mail : [email protected]

หมายเหตุ : แฟ้มเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลรุณาติดต่อด้วยตัวท่านเองเท่านั้น

Privacy Settings