ตรวจสอบหมายเลขออเดอร์ Moderna / E-Coupon

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง โดยมีเครื่อง # ด้านหน้า

ตัวอย่างหมายเลขออเดอร์

ผู้จองวัคซีน Moderna ลำดับคูปอง 02601-10000

วิธีการตรวจสอบหมายเลข และลำดับเลขที่คูปอง

 1. ใส่หมายเลขออเดอร์ 16 หลัก (EX. #2021061234567890) ในช่องค้นหา
 2. กดค้นหา
 3. หลีกเลี่ยงการใส่เครื่อง , . - / หน้าหมายเลขออเดอร์
 4. เมื่อพบข้อมูลของท่าน ให้กดยืนยันการรับคูปองของท่าน
 5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลการกดรับคูปอง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาเตอร์ รพ. เท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น
 • คูปองนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • กรณีคูปองหมดอายุโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และคูปองไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้
 • การให้บริการฉีดวัคซีนเป็นการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการฉีดวัคซีนไม่รวมค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน
 • วัคซีนทางเลือกนี้มีประกันชีวิตคุ้มครองอาการข้างเคียง (กรณีผู้ป่วยใน) ตามดุลยพินิจของแพทย์ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าใช้บริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง
 • กรณีไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ตามวันนัดหมายที่โรงพยาบาลกำหนด กรุณาติดต่อโรงพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เบอร์ 0 4304 2888
Privacy Settings