ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพบุรุษ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพบุรุษ

ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพบุรุษ
ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพบุรุษ

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 • วัดความดันโลหิต, ชีพจร ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, รอบเอว Vital sign, BW, HT
 • คำนวนค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CA 19-9)
 • ตรวจอุจจาระ (Stool Examination and Occult Blood)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจช่องท้องส่วนบนและล่างด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (UItrasound Whole Abdomen)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT, AST, ALK)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 • ใบรายงานผลตรวจ (Report)
 • คูปองอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Coupon)
Privacy Settings