ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพสตรี | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพสตรี

ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพสตรี
ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สุภาพสตรี

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, รอบเอว (Vital sign, BW, HT
 • คำนวนค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CA 19-9)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)
 • ตรวจอุจจาระ (Stool Examination and Occult Blood)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจช่องท้องส่วนบนและล่างด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (UItrasound Whole Abdomen)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep + HPV DNA)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram with U/S)
 • ใบรายงานผลตรวจ (Report)
 • คูปองอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Coupon)
Privacy Settings