ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย หลังติดเชื้อ COVID-19

ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย หลังติดเชื้อ COVID-19

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย หลังติดเชื้อ COVID-19

เพราะเราอยากให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการกลับมาใช้ชีวิตหลังติดเชื้อ COVID-19 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จึงเตรียมชุดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19 เพื่อฟื้นฟูการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด พร้อมตรวจประเมิน เพื่อออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคล อาทิ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบการหายใจ หัวใจและหลอดเลือดหรือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนโปรแกรมลดอาการปวดโปรแกรมเพิ่มสมรรถนะการรับรู้และความจำรวมถึงโปรแกรมฟื้นฟูอื่นๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาความบกพร่องทางสมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น

Rehab in long term COVID-19 (Advance) (สำหรับผู้ป่วยมีปัญหามากกว่า 1 ระบบ)

พบแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ครั้ง วางแผนการรักษาตามคำสั่งของแพทย์ ตามอาการผู้ป่วย 5 ครั้ง
ราคา 11,000 บาท

Rehab in long term COVID-19 (Basic) (สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบเดียว)

พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ครั้งก่อนเริ่มโปรแกรม ออกกำลังกาย 5 ครั้ง
ราคา 7,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • รับบริการที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน
  • แพ็กเกจสามารถใช้ได้ภายใน 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการวันแรก
  • ราคาแพ็กเกจใช้ได้ถึง  31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4304 2811

Privacy Settings