การตรวจวัดระดับภูมิและความต้านทาน การติดเชื้อหลังฉีดวัคซีน

การตรวจวัดระดับภูมิและความต้านทาน การติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจวัดระดับภูมิและความต้านทาน การติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

  • Package SARS-Cov-2 (Covid-19 ) Spike IgG Antibody Test (Quantitative)
    • การตรวจระดับภูมิภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ราคา 1,200.-
  • Package SARS-Cov-2 (Covid-19) Neutralizing Antibody test
    • การตรวจความสามารถในการต้านทานการติดเชื้อ ภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ราคา 2,800.-
  • Package COVID-19 S protein IgG quantitative (CMIA) and S protein RBD neutralizing Ab (ELISA)
    • การตรวจวัดระดับภูมิและความสามารถในการต้านทานการติดเชื้อ ภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ราคา 3,800.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมสุขภาพ 043-042833

Privacy Settings