บริการรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เปิดให้บริการรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมแล้วกับการดูแลชาวขอนแก่นและประชาชนทุกท่าน เปิดให้บริการรับ รักษาผู้ป่วยโควิด-19

มีสิทธิ์ ประกันโควิด ติดต่อเรา

นัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4304 2888

 


เรียน ผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอแจ้งหลักเกณฑ์ ความจำเป็นทางการแพทย์ สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ คือท่านต้องมีอาการ

  1. ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
  2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาที ในผู้ใหญ่
  3. Oxygen Saturation < 94%
  4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์
  5. สำหรับเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง

ซึ่งพิจารณาตามคำสั่งนายทะเบียน (คปภ.) ที่ 14/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ผ่านช่องทางดังนี้เท่านั้น

Privacy Settings