ตรวจประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ตรวจประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน

ตรวจประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน

รายการตรวจประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
 • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • การทำงานของไต
 • การทำงานของตับ
 • ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
 • ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
 • ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจปัสสาวะ UA
 • ตรวจจอประสาทตา
 • วัดความดันตา, วัดสายตา
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจสภาพหลอดเลือด
 • ตรวจสุขภาพเท้า Monofilament
 • ตรวจเอกซเรย์ฟิล์มใหญ่
Privacy Settings