ตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง)

รายการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง)

รายการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination
 • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, รอบเอว Vital sign, BW, HT
 • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย Body mass index (BMI)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CA 19-9
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125
 • ตรวจอุจจาระ Stool exam and occult blood
 • เอ็กซเรย์ปอดละหัวใจ Chest X-Ray
 • ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ Ultrasound Whole Abdomen
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear (Thin prep + HPV DNA)
Privacy Settings